AVG - privacy in de gemeentelijke praktijk

Inschrijven
In één dagdeel alle basisbeginselen van de privacywetgeving! Om niet in juridische begrippen te blijven hangen, maken we de vertaalslag naar de praktijk, met als resultaat echt begrip van de beginselen. Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng van casussen en vragen.
Doelgroep

Alle ambtenaren die in hun werk te maken met persoonsgegevens, beleidsmedewerkers, uitvoerders van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten, medewerkers P&O.

Programma
  • Definities van algemene ‘privacy begrippen’ als persoonsgegevens, verwerken, functionaris gegevensbescherming, autoriteit persoonsgegevens, datalekken etc. Deze begrippen worden aan de hand van voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk uitgelegd
  • De grootste veranderingen met ingang van de AVG en de Uitvoeringswet
  • Rechten van betrokkenen
  • Vertaalslag naar de praktijk.
Werkwijze
De cursus is interactief, met een algemeen, klassikaal gedeelte. Er wordt ook in kleinere subgroepjes gewerkt en er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng.
Na afloop weet je:
wat de AVG op hoofdlijnen inhoudt
wat de Uitvoeringswet is
waar de definities voor staan
wat er nu écht verandert als de AVG ingaat
hoe je een privacyvraagstuk herkent in de gemeente
wat je moet doen met een privacyvraagstuk
waar de grootste risico’s zitten
hoe je praktisch met privacyvraagstukken om kunt gaan.
Cursus
Vragen?
Ronald Ducaneaux
Neem contact op met onze programmacoördinator.