Leerlingenvervoer voor frontofficemedewerkers
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Kom je regelmatig in aanraking met het aanvragen van leerlingenvervoer, maar heb je hier eigenlijk niet genoeg kennis van en inzicht in? Dan is deze cursus iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

Het aanvragen van leerlingenvervoer behoort steeds vaker tot het werk van de afdeling Publiekszaken of het KCC. Juiste informatieverstrekking over leerlingenvervoer en het toetsen van aanvragen zijn van groot belang. Door burgers en bedrijven wordt veel verwacht van het contact met de betreffende medewerkers.

Tijdens een intensieve cursusdag van Segment verkennen we gezamenlijk hoe het leerlingenvervoer in elkaar zit en welke (juridische) haken en ogen daaraan zitten.

Cursus
Contact
Joke Tarhan
Vragen? Neem contact op met onze coördinator in huis.
Doelgroep

Medewerkers van de frontoffice binnen de afdeling Publiekszaken/KCC die niet dagelijks, maar wel met regelmaat vanuit hun functie in aanraking komen met leerlingenvervoer.

Programma
 • Het wettelijk kader van het leerlingenvervoer
 • De verordening leerlingenvervoer en de toepassing in de praktijk
Beoordelen van aanvragen leerlingenvervoer:
 • Is er recht op leerlingenvervoer?
 • Welke wijze van vervoer?
 • Wat mag je van ouders verwachten?
 • Hoe om te gaan met adviezen van scholen, artsen en anderen?
Leerlingenvervoer in de praktijk:
 • Toegankelijkheid school
 • Financiële aspecten
 • Relatie met de Jeugdwet en de andere decentralisaties
De verschillende soorten leerlingen:
 • Afwijkend gedrag tijdens het leerlingenvervoer
 • Hoogbegaafde leerlingen
 • Vluchtelingen en asielzoekers in het leerlingenvervoer
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Met casussen zorgen we voor een directe vertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je kennis van en inzicht in de uitvoering en het wettelijke kader van leerlingenvervoer.