Actualiteitencollege btw en btw-compensatiefonds
Eerstvolgende datum:
09-12-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
In dit college worden alle beleidswijzigingen en wetswijzigingen behandeld, inclusief jurisprudentie.
Inleiding
Inleiding

We informeren je over recente ontwikkelingen in de btw en het btw-compensatiefonds. Naast ingevoerde en aangekondigde wetswijzigingen gaan we in op de voor gemeenten belangrijke beleidswijzigingen en jurisprudentie.

Ook is er voldoende ruimte om veel voorkomende zaken en problemen uit de praktijk te bespreken.

Doelgroep

Financieel adviseurs en administrateurs bij gemeenten die regelmatig met btw te maken hebben.

Programma
De volgende zaken worden behandeld:
 • de btw-positie van gemeenten in het algemeen: wat is er veranderd door het Borsele arrest?
 • het recht op btw-compensatie in het algemeen: waar staan we nu?
 • de gemeente en sport na 1 januari 2019: hoe gaan we verder?
 • de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed (bouwterrein, verbouwingen en herziening)
 • het Besluit omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
 • de realisatie van onderwijshuisvesting. Woerden, Hardinxveld, Barendrecht, Brielle; ingewikkeld of logisch?
 • de compensatie van btw bij algemene begraafplaatsen
 • de exploitatie van multifunctionele centra (MFC)
 • de samenwerking met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden: problemen en oplossingen
 • de overige jurisprudentie
 • uiteraard is er ruim aandacht voor de ingestuurde eigen praktijkvragen en
 • tot slot is er ruimte voor de ontwikkelingen in de praktijk op het gebied van Horizontaal Toezicht etc.
Voorkennis
Basiskennis van de werking van btw en bcf zijn nodig voor een optimaal leerrendement. Voor hen die zich deze kennis nog eigen willen maken, is de cursus 'Btw en btw-compensatiefonds voor de lokale overheid' uitermate geschikt.
Resultaat
Na afloop van de cursus is je kennis weer volledig up to date.
De nadruk ligt op concrete toepasbaarheid. Je kunt de verworven kennis dus direct gebruiken in de praktijk.
Cursus
Docent
Marco Hoogesteger
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst