WNRA: Rol en positie en de Ondernemingsraad in het nieuwe ambtenarenrecht
Eerstvolgende datum:
13-02-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 595,00
Tijdens deze studiedag gaan we in de op de gevolgen die de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren heeft voor de rol en positie van ondernemingsraden.
Inleiding
Inleiding

De Wnra heeft gevolgen voor de rol die ondernemingsraden hebben bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen.

In deze praktijkcursus maakt de docent samen met de cursist een plan van aanpak hoe om te gaan met deze wijzigingen.

Doelgroep

Leden van ondernemingsraden, HR-medewerkers, OR-bestuurders.

Programma
  • Algemene inleiding Wnra
  • Verschillen en overeenkomsten ambtenarenrecht/arbeidsrecht
  • De veranderende rol van de ondernemingsraad
  • Arbeidsvoorwaardenoverleg en cao’s
  • Plan van aanpak met betrekking tot positie, doelen en ambities van de OR in het kader van de Wnra
Werkwijze
De basis van onze lessen ligt in interactief gegeven presentaties over de leerstof. Elke presentatie wordt gevolgd door een andere verdiepende werkvorm. Dat kan zijn casusbehandeling, onderwijsleergesprek, discussie, samenwerkingsoefening, mindmappen, et cetera, afhankelijk van best passend bij de aangeboden leerstof. De docenten verzorgen de lessen aan de hand van casuïstiek uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie.
Resultaat
De deelnemer krijgt inzicht in:
de belangrijkste gevolgen die de invoering van de Wnra heeft voor de rol en positie van de ondernemingsraden bij de overheid.
Cursus
Docent
Koen Weijling
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.