Omgevingswaarden, instructies, instructieregels en interventies
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Deze cursus geeft deelnemers een beeld hoe beleidsdoorwerking wordt bereikt en welke instrumenten verder nog ter beschikking staan om gewenste projecten gerealiseerd te krijgen.
Inleiding
Inleiding

De omgevingswaarden houden een verplichting om aan een bepaalde kwaliteit te voldoen en kunnen bijvoorbeeld een toelaatbare milieubelasting voor activiteiten vastleggen. De waarden kunnen worden vastgesteld door gemeenten, provincie en Rijk. Door een instructieregels leggen Rijk en Provincie de doorwerking van de door hen vastgestelde omgevingswaarden vast.

Het Rijksbeleid en provinciaal beleid is pas effectief als dit doorwerkt in het beleid van andere lagere overheden. Hiertoe beschikken zij over de instrumenten instructies en instructieregels. Het toepassingsgebied van instructies en instructieregels is bijzonder ruim. De reactieve aanwijzing als instrument van de provincie komt terug als interventiebesluit.

Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-) medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
  • Omgevingswaarden en beleidsdoorwerking worden aan de hand de nieuwe wettekst uitgelegd. Aan de orde komen instructie en instructieregels, de interventie, de omgevingswaarde en toepassing en reikwijdte. Belangrijk onderdelen zijn de bevoegdheid tot het geven instructies en instructieregels en de werking hiervan.
Resultaat
Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers hoe beleidsdoorwerking wordt bereikt en welke instrumenten verder nog ter beschikking staan om gewenste projecten gerealiseerd te krijgen.
Ook is duidelijk welke middelen ter beschikking staan aan de ontvanger van de instructie of interventie en hoe de bemoeienis moet worden beoordeeld in relatie tot onderling bestuurlijk vertrouwen.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst