Financiën woningcorporatie
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Welke prestatieafspraken hebben jullie gemaakt?
Inleiding
Dagindeling
Inleiding

Dagvoorzitter voor deze kennisdag:


prof. dr. ir. H (Hugo) Priemus, 
Hugo Priemus is emeritus hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft. 
Hij begeleidt de twee docenten en de deelnemers met bespiegelende vragen, opmerkingen en prikkelende stellingen.

Dagindeling

Docent ochtend: J.B.W (Hans) van Vark RA
Hans van Vark is registeraccountant, werkt als zelfstandig interimmanager, adviseur en trainer en is lid van enkele raden van Toezicht.

Docent middag: mr. R.A.P. (Ruud) Schouwaert
Ruud Schouwaert is directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf bij een middelgrote gemeente, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij een woningcorporatie en mediator in onder meer ruimtelijke kwesties en samenwerkingsrelaties

Doelgroep

Beleidsadviseurs binnen de gemeente.

Programma
’s Ochtends behandelen we de financiële systematiek van de woningcorporatie. Kennis van hoofdlijnen is noodzakelijk om de financiële aspecten van de prestatieafspraken goed te kunnen maken. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:
 • hoe ziet het huishoudboekje van een corporatie eruit?
 • hoe lopen de geldstromen?
 • hoe krijg je gevoel bij de financiële ruimte van een corporatie?
 • hoe en op basis waarvan komt een corporatie tot investeringsbeslissingen?
 • welke rendementseisen worden gehanteerd?
 • wie houdt er toezicht op de financiën van een corporatie en op basis waarvan gebeurt dat?
s Middags gaan we opnieuw, met je eigen praktijk als uitgangspunt, in op vragen als: .
 • wat zijn op dit moment de belangrijkste ontwikkelingen bij woningcorporaties?
 • wat is de relatie tussen de woonvisie als kader en de prestatieafspraken als middel?
 • prestatieafspraken maken in regionaal verband: hoe pak je dat aan?
 • wat zijn de lessen op inhoud en proces van de huidige prestatieafspraken?
 • hoe kom je tot heldere, meetbare en afrekenbare prestatieafspraken?
 • waar zit de ruimte voor gemeenten voor een optimaal resultaat?
 • is er een rol voor andere (markt)partijen weggelegd en wat voor rol zou dat kunnen zijn?
Resultaat
Je weet hoe de financiële huishouding van woningcorporaties in elkaar zit en wat je er als gemeente mee moet en kunt.
Cursus
Docent
Ruud Schouwaert
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.