Module Adresonderzoek & adreskwaliteit II (hbo-niveau)

Offerte aanvragen
De module Adresonderzoek & adreskwaliteit II gaat over het ontwikkelen van beleid om adresfraude tegen te gaan, het adviseren van het management daarover, het opstellen van werkinstructies en ondersteunen van collega's bij complexe fraudegevallen.
Voorkennis

Een hbo-opleiding vraagt een andere werkhouding dan een mbo-opleiding. De moeilijkheidsgraad en het tempo is hoog. Dit vraagt een serieuze en zelfstandige studiehouding. Je bent in staat om zelfstandig de juiste bronnen en informatie te vinden en te raadplegen. Het is de bedoeling dat je zelf jouw leervraag formuleert. Wat weet je al en aan welke kennis heeft u behoefte. Dit alles natuurlijk binnen het bestaande toetsplan. Je stelt zelf een studieschema op en zorgt dat dit op tijd af is. De docent is beschikbaar voor het stellen van vragen en in de lessen worden vraagstukken behandeld en discussies gevoerd.

Programma
  • De hbo-modules zijn los te volgen.
  • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.
  • Natuurlijk worden er oefenopdrachten gemaakt om de vaardigheden te trainen die nodig zijn om het examen goed af te ronden.
Vooropleiding
Het is noodzakelijk dat je een goede beleidsnotitie kunt schrijven, mocht je deze module willen afsluiten met een examen. Wij adviseren je dan ook om de vaardigheidsmodule 'Adviesrapporten en beleidsvoorstellen' vooraf te volgen.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Vraag het onze programmacoördinator.
Diplomatrajecten
Diplomatrajecten

Deze module is onderdeel van de volgende NVVB-diploma's:

-Persoonsinformatiemanagement (53 punten, vast aantal modules)
-Identiteitsmanagement (39 punten, vast aantal modules)
-Burgerzaken (39 punten, vrije keuze van modules)


De module Adresonderzoek & adreskwaliteit II is goed voor 8 punten.