Verkiezingen leden van de Tweede Kamer voor projectleiders/medewerkers

Offerte aanvragen
Met deze cursus actualiseer je jouw kennis over de processen van de Tweede Kamer verkiezingen
Inleiding
Inleiding

De Tweede Kamer verkiezing vraagt om een gedegen voorbereiding. Zo hebben de eerste activiteiten betrekking op de registratie van de aanduidingen bij de Kiesraad van groeperingen.

Gemeenten hebben te maken met de feitelijke organisatie van de verkiezing, zoals de verzending van de stempassen, de bemensing van de stembureaus, de instructies, de verkiezingsdag zelf en het gebruik van het OSV. Dat vraagt om een goede planning. De praktische cursus van SEGMENT biedt specifieke kennis voor projectleiders en medewerkers die willen leren handelen vanuit de bepalingen van de Kieswet.

Doelgroep

Projectleiders en medewerkers die (mede)verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezing, ondersteuning verlenen en als eerste vraagbaak voor de kiezers optreden

Programma
 • Je krijgt in vogelvlucht een beeld geschetst van de organisatie rondom de verkiezing. Op aspecten waarover zij vragen kunnen krijgen van bestuur, burgers en collega's, wordt nader ingegaan. De nadruk ligt hier op de procedures (hoe moet het gebeuren).
 • De cursus bestaat uit onderwerpen die door vraag en antwoord worden behandeld. Daarbij speelt met name de actualiteit over het verkiezingsproces een belangrijke rol. Je levert vanuit eigen ervaring een bijdrage.
 • De volgende onderwerpen worden behandeld:
Overzicht van de organisatie en planning
 • activiteiten
 • planning
 • begroting
Stembureaulocaties
 • voorwaarden
 • toegankelijkheid
Stembureauleden
 • kwaliteitseisen
 • training
 • vergoedingen
Registratie en kandidaatstelling (toelichting op het proces)
 • taak en rol centraal stembureau (Kiesraad)
Wie mogen er stemmen?
 • kiesgerechtigheid
Wijze van stemmen
 • de stempas
 • de kiezerspas
 • de volmacht
 • de briefstem
Gang van zaken binnen het stembureau
 • het gebruik van de stembureau-app
 • identificatie kiezer
 • registratie (ongeldige) stempassen
 • het stembiljet
 • het tellen van de stemmen
 • invullen proces-verbaal
 • bepalen geldige en ongeldige stem
De uitslag
 • gebruik OSV
 • voorlopige cijfers
 • hertellen
 • overdracht naar hoofdstembureau
Zitting centraal stembureau uitslag (Kiesraad)
 • openbare orde
 • ronselen volmachten
Werkwijze
Deelnemers kunnen zich vooraf via onze digitale leeromgeving voorbereiden op de cursus en krijgen in vogelvlucht een beeld geschetst van de organisatie van de verkiezing. Er wordt nader ingegaan op vragen die je kunt krijgen van bestuur, burgers en collega's. De nadruk ligt hier op de procedures (hoe moet het gebeuren).
Resultaat
Na afloop van deze cursus ben je in staat om een planning te maken voor de verkiezing en deze op een juiste en effectieve manier aan te sturen.
Tevens kun je de verkiezing voor (laten) bereiden, begeleiden optreden als vraagbaak voor bestuur, burgers en collega’s.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.