Vaardigheidsmodule Adviesrapporten & beleidsvoorstellen (hbo-niveau)
Eerstvolgende datum:
05-11-2019 / 2 dagen
Amersfoort
€ 899,00
Hoe zorg je ervoor dat notities, rapporten en beleidsvoorstellen goed opgesteld zijn? In deze module leer je er alles over.
Inleiding
Inleiding

Deze module gaat over het kunnen opstellen van verschillende notities, zoals een visiedocument, beleidsnotitie, adviesnota, plan van aanpak of een risico-analyse, zowel voor bestuur, management als collega’s. 

Belangrijke aspecten hierbij zijn een heldere en overzichtelijke structuur met een goede hoofdstuk-, paragraaf- en alinea-indeling, een goed onderscheid in hoofd- en bijzaken, een passend taalgebruik, het vermijden van herhalingen en het toepassen van een correcte spelling.

Voorkennis
Voorkennis

Een hbo-studie vraagt een andere werkhouding dan een mbo-studie. De moeilijkheidsgraad en het tempo is hoog. Dit vraagt een serieuze en zelfstandige studiehouding. U bent in staat om zelfstandig de juiste bronnen en informatie te vinden en te raadplegen.

Het is de bedoeling dat u zelf uw leervraag formuleert. Wat weet u al en aan welke kennis heeft u behoefte. Dit alles natuurlijk binnen het bestaande toetsplan. U stelt zelf een studieschema op en zorgt dat dit op tijd af is. De docent is beschikbaar voor het stellen van vragen en in de lessen worden vraagstukken behandeld en discussies gevoerd.

Programma
  • De hbo-modules zijn los te volgen
  • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB
  • Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden
  • Natuurlijk worden er oefenopdrachten gemaakt om de vaardigheden te trainen die nodig zijn om het examen goed af te ronden
  • Wij adviseren je op hbo-niveau om de module Adviesrapporten & beleidsvoorstellen altijd eerst te volgen, voordat je start met de inhoudelijke modules
Cursus
Bijzonderheden
Bijzonderheden

Deze module is onderdeel van de volgende NVVB-diploma's en adviseren u op hbo-niveau om de module Adviesrapporten & beleidsvoorstellen altijd eerst te volgen, voordat u start met de inhoudelijke modules.

  • Persoonsinformatiemanagement (53 punten, vast aantal modules)
  • Identiteitsmanagement (39 punten, vast aantal modules)
  • Burgerzaken (39 punten, vrije keuze van modules)


De module Adviesrapporten & beleidsvoorstellen is een vaardigheidsmodule, hier zijn geen punten aan toegekend.
Dit is een verplichte module voor alle hbo-diploma's.