Workshop pgb en jeugdhulp

Inschrijven
Hoe om te gaan met aanvragen voor een pgb is, sinds de invoering van de Jeugdwet, een vraagstuk. In deze praktische workshop krijg je aan de hand van de jurisprudentie en de praktijk antwoorden op die vraag.
Doelgroep

(Beleids)medewerkerkers Jeugd of sociaal domein

Leden van jeugd of wijkteams

Programma
Algemeen
  • Wat zegt de Jeugdwet over het pgb?
  • Belangrijkste bepalingen van de Awb voor pgb- besluiten
  • Ontwikkelingen en onderzoeken op Landelijk niveau.
Jurisprudentie
  • De uitspraak van de Centrale Raad van beroep
  • Andere relevante uitspraken van rechtbanken
  • Welke lessen zijn hieruit te trekken voor het gemeentelijke beleid?
Toepassing in de praktijk
  • Behandeling van in te brengen casussen
  • Tips voor de praktijk
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Bijzonderheden
De 'Workshop pgb en jeugdhulp' wordt in de middag gevolgd door het 'Actualiteitencollege jurisprudentie Jeugdwet'. Indien je bent ingeschreven voor de 'Workshop pgb en jeugdhulp' kun je het 'Actualiteitencollege jurisprudentie Jeugdwet' tegen gereduceerd tarief van € 180,- volgen. Docent Jeroen Peters neemt ook het Actualiteitencollege voor zijn rekening.
Resultaat
Je kent de belangrijkste jurisprudentie over pgb’s in de Jeugdwet en weet deze in de praktijk toe te passen.
Je weet welk beleid er in de gemeente dient te zijn en je beschikt over handvatten om dit op te stellen.
Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Docent
Jeroen Peters