Risico-evenementen
Eerstvolgende datum:
02-11-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Hoe houd je voor, tijdens en na risico-evenementen grip op de situatie, ook met de huidige corona-maatregelen? In deze cursus doorloop je in twee dagen het gehele evenementenproces!
Inleiding
Inleiding

Waar moet je rekening mee houden bij het formuleren van evenementenbeleid? In deze cursus gaan we aan de slag met een fictief risicovol evenement, waarbij we de vergunning vanaf het begin opbouwen door te beginnen met de melding en de

risicoanalyse. We gaan op zoek naar passende voorschriften en letten op de handhaafbaarheid ervan. Ook staan we stil bij (on)mogelijke adviezen en voorschriften vanuit de disciplines en organisaties.

Doelgroep

Beleidsadviseurs OOV, vergunningverleners en evenementcoördinatoren, BOA's en handhavingscoördinatoren 

Programma
In deze cursus gaan we dieper in op de volgende vragen:
 • Waar voldoet een goed evenementenbeleid aan?
 • Hoe organiseer je binnen je gemeente een goed verloop van evenementen?
 • Intakegesprek aanvraag vergunning
 • Hoe maak je een risicoscan en hoe betrek je de organisator daarbij?
 • Hoe zet je risico’s en adviezen om in voorschriften? Hoe handhaaf je de voorschriften en wie doet dat eigenlijk?
 • Wat is de samenhang tussen crowd management, crowd control en crowd turbulence?
 • Op welke manier zet je, samen met de organisator, communicatie (incl. social media) in om tot een veilig evenement te komen?
 • Wat zijn de lessen van evenementen uit het verleden waar het mis ging?
 • Wat zijn juridische aspecten van evenementen (weigeringsgronden, voorschriften, intrekken verleende vergunning en aansprakelijkheid voor schade als gevolg van evenementen).
 • Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen: stadspromotie i.r.t. openbare orde en veiligheid?
 • Hoe organiseer je een evaluatie en wat doe je (idealiter) met de resultaten?
Resultaat
Na de cursus kun je risico’s omzetten in voorschriften, weet je wat je van de partners kunt vragen en kun je de adviezen beoordelen.
Cursus
Docent
Evert Vruggink
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst