Module Systematiek gegevensverwerking (mbo 4-niveau)

Inschrijven
Tijdens deze NVVB-module komen alle aspecten van gegevensverwerking voorbij.
Inleiding
Inleiding

De module Systematiek gegevensverwerking gaat over systematiek van verwerking van gegevens in de BRP, de verplichtingen van de burger bij het doen van aangiften, de opbouw van de persoonslijst,

de verwerking van RNI-gegevens en algemene termen voor de akten en registers van de burgerlijke stand. Tevens komen de beheerprocessen en het berichtenverkeer aan de orde.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die een goede basiskennis hebben en enige jaren werkervaring op het vakgebied. Werk- en denkniveau is minimaal mbo+.

Programma
Programma
  • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.
Bijzonderheden
  • Deze module is onderdeel van de volgende NVVB-diploma's:
  • -Persoonsinformatiemanagement (36 punten, vast aantal modules)
  • -Burgerzaken (25 punten, vrije keuze van modules)
  • Wij adviseren je deze module altijd te volgen, maar ook om hem aan het begin te volgen. De inhoud van deze module geeft een goede basis om de andere modules goed af te kunnen ronden.
  • De module Systematiek gegevensverwerking is goed voor 2 punten.
Voorkennis
Je hebt minimaal de Opleiding frontofficemedewerker 2.0 of een andere basismodule gevolgd en bij voorkeur enige jaren werkervaring.
Diplomatrajecten
Deze cursus valt onder het mbo-4 diplomatraject.
Resultaat
Je doet examen volgens het flextoetssysteem van de NVVB. Dit examen is zelf in te plannen op een datum en locatie naar keuze. Het examen bestaat uit gesloten vragen.
Na het behalen van het examen ontvang je van de NVVB een certificaat met het behaalde cijfer.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Neem contact met onze programmacoördinator.
Docent
Niels Baggerman
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman