Wnra Academie
Created with Sketch.
Welkom op de Wnra Academie!
Welkom op de Wnra Academie!

De Wnra is in werking getreden. Het overgrote deel van de ambtenaren valt niet meer onder de speciale ambtenarenwet, maar onder het arbeidsrecht dat is geregeld in het burgerlijk wetboek. Als gevolg daarvan geldt voor ambtenaren het arbeidsrecht van de marktsector, zij het met instandhouding van specifiek voor de ambtelijke diensten geldende aspecten.

Deze verandering komt voort uit de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers krijgen te maken met deze Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

 

De Wnra Academie biedt opleidingen en cursussen aan om optimaal geschoold te zijn in deze nieuwe wet. 

Door onze unieke benadering kunnen we optimaal scholen in de Wnra.
Maarten van Diggelen | Adviseur
Cursussen Wnra Academie / doelgroep Workshop Wnra
Cursussen Wnra Academie
Vragen?
Coosje Vink
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze programmacoördinator.
Segment en Knra
Modulaire cursussen Wnra
Segment en Knra

De Stichting Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Knra) bestaat uit vijf gespecialiseerde advocatenkantoren, in samenwerking met Segment. Wij hebben de handen ineengeslagen om als collectief Wnra-opleidingen te verzorgen. Ons team is zo samengesteld dat wij gespecialiseerde kennis hebben op alle belangrijke rechtsvragen die de Wnra met zich meebrengt. We staan voor een oplossingsgerichte houding bij het oplossen van arbeidsrechtelijke vraagstukken. Kies je voor een opleiding uit ons Wnra Academie aanbod, dan ben je verzekerd van de beste docenten en de laatste kennis op het gebied van de Wnra. 

Modulaire cursussen Wnra

Wij bieden modulaire cursussen aan voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van de Wnra. De cursussen kunnen los van elkaar  worden gevolgd, zodat je verzekerd bent van de juiste kennis krijgt die relevant is voor jouw vakgebied. Het is ook mogelijk om alle cursussen te volgen, of een speciaal in huis traject aan te vragen. Ook kunnen we professionals binnen de organisatie met onze kennis ondersteunen bij het voorbereiden en implementeren van het transitieproces.