KNRA Academie
Created with Sketch.
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 valt het overgrote deel van de ambtenaren niet meer onder de speciale ambtenarenwet, maar onder het arbeidsrecht dat is geregeld in het burgerlijk wetboek. Als gevolg daarvan gaat voor ambtenaren het arbeidsrecht van de marktsector gelden, zij het met instandhouding van specifiek voor de ambtelijke diensten geldende aspecten.

Deze verandering komt voort uit de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers zullen te maken gaan krijgen met deze Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Door onze unieke benadering kunnen we optimaal scholen in de Wnra.
Maarten van Diggelen | Adviseur
KNRA
Wat bieden wij?
KNRA

De Stichting Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA) bestaat uit vijf gespecialiseerde advocatenkantoren, in samenwerking met Segment. Wij hebben de handen ineengeslagen om als collectief Wnra-opleidingen te verzorgen. Ons team is zo samengesteld dat wij gespecialiseerde kennis hebben op alle belangrijke rechtsvragen die de Wnra met zich meebrengt. We staan voor een oplossingsgerichte houding bij het oplossen van arbeidsrechtelijke vraagstukken.  

Wat bieden wij?

Wij bieden modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van de WNRA. Ook kunnen we professionals binnen de organisatie met onze kennis ondersteunen bij het voorbereiden en implementeren van het transitieproces.