Bestuurdersacademie
Created with Sketch.
Het 'vak' van bestuurder

Bestuurder zijn is niet eenvoudig. Het kost veel tijd en er komt veel op je af. Nog nooit hebben gemeenten voor zulke grote en complexe veranderingen gestaan. Hoe houd je het overzicht en kom je tot een adequate invulling van je taak?

Om je te ondersteunen in jouw taak heeft Segment een aantal modules ontwikkeld waarmee je jouw instrumenten gerichter kunt inzetten en meer van je politieke idealen kunt bereiken. De trainingen van Segment zijn toegespitst op de behoefte van bestuurders: het in een korte tijd verkrijgen van de meest recente informatie en deze meteen toepassen in de praktijk.

Werkcolleges
Werkateliers
Werkcolleges

Om bestuurders te ondersteunen heeft Segment werkcolleges en werkateliers ontwikkeld. De werkcolleges gaan over de kennis en toepassing van bestuurlijke instrumenten. Alle colleges hieruit zijn als zelfstandig onderdeel te volgen, maar een basisniveau is vereist. Dit basisniveau behaal je via de module ‘Instrumentarium raadsleden'. Zie voor alle modules het overzicht hieronder. 

Werkateliers

Naast de werkcolleges zijn er ook werkateliers. Deze werkateliers gaan over bestuurlijke thema's. Jij bepaalt het thema en wij richten het werkatelier in. Een voorbeeld van een werkatelier zoals wij dat ingericht hebben is het Werkatelier voor raadsleden - De rol van de gemeenteraad in de Omgevingswet

Vragen?
Coosje Vink
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze programmacoördinator.