Bestuurdersacademie
Created with Sketch.
Het vak gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid zijn is niet eenvoudig. Het kost veel tijd en er komt veel op je af. Nog nooit hebben gemeenten voor zulke grote en complexe veranderingen gestaan. Hoe houd je het overzicht en kom je tot een adequate invulling van je taak?

Om je te ondersteunen in jouw taak heeft Segment een aantal modules ontwikkeld waarmee je jouw instrumenten gerichter kunt inzetten en meer van je politieke idealen kunt bereiken. De trainingen van Segment zijn toegespitst op de behoefte van gemeenteraadsleden: het in een korte tijd verkrijgen van de meest recente informatie en deze meteen toepassen in de praktijk.

Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Opleidingen
Doelgroep
Opleidingen

De opleidingen van Segment gaan over bestuurlijke zaken, communicatie en financiële zaken en bestrijken daarmee het gehele veld van de kaderstellende, de volksvertegenwoordigende en de controlerende rol van de raad. Alle modules zijn als zelfstandig onderdeel te volgen, maar een basisniveau is vereist. Dit basisniveau behaal je via de de module ‘Instrumentarium raadsleden'.

Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.