Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
BoAcademie aanwezig op BOA-Event

Segment is op 2 oktober wederom met de BoAcademie aanwezig op het Boa Event in Apeldoorn. Marcel Zethoven en Michiel Jansen, trainers bij de Segment BoAcademie en Factor Veiligheid, zullen tijdens deze dag de workshop MBO4-opleiding voor Handhavers verzorgen. 

De ontwikkelingen binnen de domeinen Toezicht en Handhaving binnen veel Nederlandse gemeenten volgen elkaar in rap tempo op. De complexiteit van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken neemt toe, de roep om professionele(re) handhavers in de wijk wordt steeds luider. Er is een duidelijke behoefte aan handhavers met andere en nieuwe competenties, die kunnen netwerken, oog hebben voor de diverse onderliggende oorzaken van problemen, kunnen samenwerken en coachen.

Dit vraagt om een nieuwe opleiding om ook handhavers op MBO4-niveau binnen de gemeentelijke handhaving werkzaam te hebben. Zo blijkt dat gemeenten het interessant vinden om hun wijkboa, senioren in de uitvoering of coördinatoren naar dit niveau te brengen. De gemeente Amsterdam stelt inmiddels voor bepaalde functies een MBO 4-opleiding verplicht.

 

Inmiddels hebben wij samen met het veld een inventarisatie gemaakt van de competenties die een dergelijke MBO 4-handhaver moet hebben. Deze zijn verwerkt in een curriculum waarbij zij middels het principe van werkend leren en lerend werken opgeleid worden. Deze opleiding wordt geaccrediteerd door het NLQF waarmee het MBO 4-niveau gegarandeerd wordt.

De Segment BoAcademie neemt u samen met Factor Veiligheid in deze workshop mee in de ontwikkeling van de nieuwe, NLQF gecertificeerde, MBO4 opleiding voor Handhavers waarin onder andere de thema’s vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling, -effectiviteit en gedragsbeïnvloeding centraal staan.

 

Inschrijven voor deze workshop kan via www.hetboaevent.nl