Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Top-teamtraining

Als team burgerzaken/publiekszaken vorm je samen het gezicht van de gemeente. Jullie weten dat er ontwikkelingen zijn door o.a. wijzigingen in wetgeving (geldigheidsduur paspoort, Omgevingswet) en steeds verdergaande digitalisering. En jullie voorzien daar ook de impact van op de werkzaamheden en taken. Jullie willen aan de slag en gaan de uitdaging graag aan!

Segment ontwikkelde daarvoor de Top-teamtraining! Drie intensieve dagen, verspreid over een aantal weken, waarna je direct in de praktijk aan de slag kunt met praktische handvatten en oplossingen.

Programma

We beginnen met een korte, persoonlijke intake.

Dag 1Organisatie, Omgeving en Ontwikkelingen: het team in het netwerk

  • Aan de hand van een aantal presentaties/visualisaties verkennen we de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Daarbij betrekken we nadrukkelijk alle verschillende domeinen binnen de gemeente en leggen de verbinding met andere teams.
  • We vertalen deze ontwikkelingen samen naar de betekenis voor burgerzaken/publiekszaken en voor het team. We kijken naar impact op processen en werkwijzen, sturing en competenties, middelen en systemen.

Dag 2: Van talent naar toegevoegde waarde: als team doelen realiseren

  • Verkenning van drijfveren, vakopvatting en talenten, individueel en collectief als bron van kracht én als bron van misverstanden. We versterken het vermogen de misverstanden te vermijden en de kracht(en) in te zetten.
  • Verandervermogen en realisatiekracht: welke ruimte en belemmeringen zijn er voor veranderen? Welke ruimte is er nog te creëren?

Dag 3: Teamontwikkelplan: het team als eigenaar van ontwikkeling en verandering

  • De kennisscan vooraf geeft inzicht in (individuele) kennisbehoeften, met behulp van de Metalog tools kijken we gericht naar ontwikkelvragen op het vlak van (samenwerkings)vaardigheden en maken een start met het versterken daarvan.
  • We onderzoeken het verband tussen talenten en schaduwkanten en verkennen mogelijkheden om te leren ván en met elkaar, als team en in de organisatie.

 

Altijd op maat
Resultaat
Altijd op maat

Segment realiseert zich, als marktleider op het gebied van publiekzaken/burgerzaken, als geen ander hoe er gepuzzeld moet worden om tijd te vinden voor ontwikkeling en opleiding met een ‘winkel’ die altijd open is. Daarom bereiden we deze top training in overleg voor en passen het programma aan op basis van vragen en (plannings) uitdagingen.

De Top-teamtraining is een inhuisprogramma voor een team publiekszaken/burgerzaken dat een krachtige versneller, of juist een vliegende start zoekt in het vormgeven aan de ontwikkelingen. Ontdekken én toepassen dus, leren en daardoor meteen verandering mee creëren.

Resultaat

Na afloop van de training heb je als team:

 

  • inzicht in de individuele en collectieve bijdrage die team en teamleden kunnen leveren aan de teamontwikkeling. Jullie hebben een personal brand voor alle teamleden en een teambrand voor het team als geheel, waarmee het team haar bijdrage zichtbaar kan maken in de organisatie
  • inzicht in de impact van de ontwikkelingen die op het team afkomen en een (praktische) visie op de doorontwikkeling/toekomst van de dienstverlening
  • inzicht in ontwikkelbehoeften van/voor het team. Het Teamontwikkelplan staat! 
Neemt jullie team het stuur in handen?