Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Diploma Identiteitsmanagement hbo-niveau

Het diploma Identiteitsmanagement op hbo-niveau is te behalen indien de onderstaande modules worden gevolgd. Daarnaast dient ook de vaardigheidmodule 'Adviesrapporten en beleidsvoorstellen' afgerond te zijn.