Kabels en leidingen in gemeentegrond

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De gemeente is belast met de coördinatie van werkzaamheden in of op openbare gronden i.v.m. de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen. Daar komt heel wat bij kijken. Denk aan het maken van overeenkomsten met nutsbedrijven, het verlenen van vergunningen of het maken van instemmingsbesluiten, het verhalen van schade aan kabels en leidingen van de gemeente en het heffen van precariorechten en leges. Begin 2018 is een model-nadeelcompensatieregeling ontwikkeld voor het verleggen van kabels en leidingen in opdracht van de gemeente.

Doelgroep

 1. Medewerkers kabels en leidingen
 2. Medewerkers registratie WION
 3. Toezichthouders
 4. Medewerkers die schade verhalen
 5. Medewerkers grondzaken
 6. Medewerkers juridische zaken
 7. Medewerkers financiën.

Resultaat

 1. Je kent de regelgeving m.b.t. kabels en leidingen
 2. Je weet welke zaken een rol spelen bij het verlenen van vergunningen of het maken van instemmingsbesluiten en hoe je daar mee om moet gaan
 3. Je weet welke mogelijkheden er zijn om schade aan gemeente-eigendommen te verhalen en weet hoe je inkomsten voor de gemeente kunt genereren
 4. Je kent de valkuilen van het overleg met de nuts- en telecombedrijven over in het verleden gesloten overeenkomsten
 5. Je hebt inzicht in de nieuwe ontwikkelingen.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. wie spelen er een rol bij kabels en leidingen?
 2. eigendom van kabels, leidingen en graafschade
 3. landelijke en gemeentelijke regelgeving
 4. handboek ondergrondse infrastructuur
 5. bestemmingsplannen
 6. informatie-uitwisseling over ondergrondse netwerken (WION)
 7. (Opzeggen van) overeenkomsten met nutsbedrijven
 8. Inkomsten en uitgaven: leges, precariorechten, huur
 9. Telecommunicatiewet

Werkwijze

De cursus is praktijkgericht. We werken met casussen, die ook door jou als cursist kunnen worden aangereikt. Het leerproces is interactief, zodat we een goede basis leggen voor de toepassing van het geleerde in de praktijk.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.