Inleiding heffing en invordering

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Veel telefonische en balievragen aan het begin van het jaar! Veroorzaakt door de verzonden belastingaanslagen en woz-beschikkingen. Om op de meest gestelde eenvoudige vragen een antwoord te kunnen geven, is de cursus heffing en invordering ontwikkeld.

Doelgroep

 1. Medewerkers KCC
 2. Nieuwe of weinig ervaren medewerkers binnen het vakgebied van belastingen.

Resultaat

Na afloop van de cursus kun je onderscheid maken tussen privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscaalrechtelijke incassoprocedures en heb je een goed beeld van hoe de procedures lopen en aan welke eisen moet worden voldaan. Je kent en begrijpt de juridische grondslagen waarop fiscale vorderingen zijn gebaseerd en begrijpt de terminologie met betrekking tot incasso van fiscale vorderingen.

De cursus geeft je inzicht in het juridisch traject, vanaf het ontstaan van een geldvordering tot de uitspraak van de rechter. Je hebt inzicht in de basisbeginselen van het Insolventierecht (Faillissementen, WSNP, MSNP) en de risico’s van het niet houden aan de inhoudelijke / procedurele eisen.

Studieprogramma

Programma

De belangrijkste onderwerpen worden behandeld, zoals:

 1. de belangrijkste bestuursorganen, die iets met belastingen te maken hebben
 2. de manier waarop belastingen kunnen worden geheven
 3. wat op een belastingaanslagbiljet moet staan
 4. soorten belastingen
 5. betekenis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) voor belastingen
 6. belangrijkste belastingen voor huishoudens
 7. hoe en binnen welke termijn bezwaar moet worden ingediend
 8. binnen welke termijn de gemeente een bezwaarschrift moet behandelen
 9. hoe en bij wie beroep kan worden ingediend
 10. wanneer moet worden betaald
 11. op welke wijze kan worden betaald
 12. onder welke voorwaarden kwijtschelding van belastingen kan worden verkregen.

Heb je zelf nog specifieke aandachtspunten die je behandeld wilt zien, meld ze dan aan ons op je aanmeldingsformulier onder het kopje 'opmerkingen' of mail aan cursus@segment.nl. We maken graag gebruik van voorbeelden uit de eigen praktijk!

Bijzonderheden/opmerkingen

Wil je deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn de wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een inhuisuitvoering de ideale oplossing.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.