Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk

Prijs: € 850,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De basisregistratie personen (BRP) is de basisregistratie voor het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens. In deze basisregistratie worden allemaal persoonsgegevens die onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen bijgehouden. Deze wijzigingen moeten volgens de voorschriften geactualiseerd worden in de BRP.
Naast het actualiseren van persoonsgegevens kan het ook voorkomen dat persoonsgegevens gecorrigeerd moeten worden. Ze kunnen bijvoorbeeld verkeerd opgenomen zijn, foutief zijn of ten onrechte opgenomen zijn. Ook hier bestaan voorschriften voor. Een PL moet voldoen aan de eisen van het Logisch Ontwerp.
In deze cursus wordt de systematiek van het actualiseren en corrigeren besproken.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken / Publiekszaken die zich bezighouden met de inhoudelijke kwaliteit van de BRP en/of met het uitvoeren van complexe mutaties en correcties.

Voorkennis

Het verdient aanbeveling dat cursisten, naast kennis van BRP Wet- en regelgeving en bijbehorende BRP uitvoeringsvoorschriften, ook de nodige praktijkervaring hebben.

Resultaat

Na afloop ben je in staat om deze regelmatig voorkomende gevallen met betrekking tot actualiseringsprocedures en correctieprocedures zelfstandig uit te voeren.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. de systematiek van het actualiseren, corrigeren in de BRP procedure 'sterker brondocument'
  2. de initiële vulling van het sofinummer (Min van Fin Initiële Vulling), melding ministerie van Financiën en de correctie hiervan
  3. het splitsen van categorie 1 bij opname o.b.v. PK/PKA
  4. het leggen van relatie (PL gerelateerde, PL gerelateerde handmatig, PL kind en PL kind handmatig)
  5. het corrigeren van een ten onrechte opgenomen categorie
  6. de correctie of actualisatie van een PL die uit de RNI komt (RNI Deel-PL)
  7. de correctie van een foutieve verhuizing (te vroeg, te laat, ten onrechte)
  8. het oplossen van fouten uit de bestandscontrole module (BCM), Baseline 1, Baseline 2
  9. de behandeling van eigen specifieke vragen van deelnemers.

Werkwijze

Het verdient aanbeveling dat cursisten, naast kennis van BRP Wet- en regelgeving en bijbehorende BRP- uitvoeringsvoorschriften, ook de nodige praktijkervaring hebben.
Je gaat actief aan de slag met praktische opdrachten, zowel individueel als in groepsverband. Ook is er bijzondere aandacht voor de verwijzing naar de bron voor de actualiseringen en correcties. Heb je specifieke vragen? Dien deze dan vooraf in door te mailen naar segment@segment.nl.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.