Zelfsturing: De klantmanager en de klant

Prijs: € 0,00

Overzicht

Inleiding

Medewerkers Werk en Inkomen maken een verandering door in denken en doen. Waarom? Omdat zij te maken krijgen met uitkeringsgerechtigden die meer eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien, zelf moeten zorgen dat zij weer gaan deelnemen aan het arbeidsproces: kortom zij moeten zich zelf gaan sturen.

De klant zelf laten nadenken, zelf keuzes laten maken met als einddoel terugkeer in het arbeidsproces gaat niet vanzelf. De medewerkers Werk en Inkomen zullen door middel van methodisch werken tot deze verandering komen bij de klant (onder andere door motiverende gespreksvoering). Daarvoor hebben de medewerkers kennis en vaardigheden nodig om dit te kunnen toepassen in de praktijk. Deze verandering gaat niet vanzelf en vergt tijd en begeleiding. Wij bieden u die in een uitgekiend trainingstraject, bestaande uit drie segmenten:

Voortraject

 1. verkennen van lokaal beleid en interviews met klantmanagers en hun leidinggevenden
 2. vaststellen van gewenste attitude, passende bij het nieuwe beleid
 3. oriëntatie op de werkvloer
 4. vaststellen leerdoelen

Training van gedragsverandering
Voor een structurele gedragsverandering zijn het oefenen van vaardigheden, het geven van feedback en herhaling nodig. Dit proces vraagt tijd. Daarvoor is een aantal trainingsmomenten nodig. Hierbij zetten wij een acteur in die zowel de onwillige klant als de onkundige klant speelt. De deelnemers gaan tussentijds in klantgesprekken aan de slag met het geleerde in de training. Telkens vindt in de daaropvolgende trainingssessie evaluatie en aanscherping plaats. Hierdoor ontstaat een voortdurend proces van leren, oefenen, toepassen, evalueren en bijstellen.

Borging
Borging zorgt voor blijvend rendement van de training. Hiervoor bouwen wij sparringsmomenten in om te bewerkstelligen dat de nieuw aangeleerde vaardigheden daadwerkelijk worden toegepast in de dagelijkse praktijk en de nieuwe kijk op klanten tot uitvoering komt.

Doelgroep

 1. Klantmanagers
 2. Medewerkers Werk en Inkomen
 3. Medewerkers Juridische Kwaliteit SoZa.

Resultaat

Na afloop van het traject zijn deelnemers:

 1. zich bewust van de door de gemeente gewenste attitude in het omgaan met klanten
 2. in staat uitkeringsgerechtigden te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het vinden van reguliere arbeid
 3. in staat uitkeringsgerechtigden te stimuleren te participeren in de samenleving
 4. zich bewust van de belangrijke (bedrijfseconomische) waarden van de gemeente en hun belangrijke persoonlijke waarden.

Studieprogramma

Programma

Voortraject (4 dagdelen)

 1. Oriëntatie op de werkplek en verkennen lokaal beleid
 2. Interviewen van klantmanagers en hun leidinggevenden
 3. Vaststellen van de leerdoelen.

Training (4 dagdelen)
 1. De training bestaat uit vier dagdelen. Tussen de trainingsmomenten zit ruimte zodat het geleerde kan worden toegepast in de praktijk
 2. De training wordt volledig afgestemd op de leerdoelen en het gewenste lokale beleid zoals vastgesteld in het voortraject
 3. Er vindt afwisseling plaats tussen theorie en praktijk
 4. Om de praktijksituaties te oefenen wordt gebruik gemaakt van casussen en wordt een acteur ingezet gedurende twee dagdelen
 5. De casussen worden aangeleverd door de klantmanagers en/of hun leidinggevenden.

Sparringsmomenten (4 dagdelen)
 1. Er zijn vier sparringsmomenten van ieder een dagdeel om te bespreken hoe de verandering van de huidige attitude naar de gewenste attitude verloopt
 2. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende intervisiemethodes en spelelementen.
 3. De sparringsmomenten zijn groepsgewijs met gelijke samenstelling als die van de trainingsgroep.

Maximale groepsgrootte is twaalf deelnemers.

Bent u enthousiast over deze opzet? Schroom dan niet Joke Tarhan te bellen voor een intakegesprek met een van de trainers of om direct offerte aan te vragen via 033 - 434 50 80.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.