Uitvoering bestuursdwang

Prijs: € 555,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Bestuursdwang is nog steeds een actueel en effectief handhavingsinstrument. Recente voorbeelden hiervan zijn onder andere de verwijdering van fietsen, het kweken van hennep in woningen en de verwijdering van voertuigwrakken. Andere handhavingsinstrumenten, zoals de dwangsom of bestuurlijke boete, blijken in deze gevallen vaak niet het gewenste resultaat te hebben. Met deze cursus word je kennis van de feitelijke bestuursdwang weer volledig up-to-date en krijg je vaardigheden om de bestuursdwang uit te voeren.

Doelgroep

Medewerkers bij de gemeente die belast zijn met het toezicht op en de handhaving van wettelijke voorschriften, zoals toezichthouders, opsporingsambtenaren, juristen en juridisch/administratief medewerkers.

Resultaat

Na deze cursus kun je beargumenteren in welke situaties bestuursdwang het meest geschikte handhavingsinstrument is. Je kunt een beschikking opstellen inzake de last onder bestuursdwang en deze op juridisch correcte, efficiënte en effectiefe wijze uitvoeren. Je bent in staat om zelfstandig een stappenplan op te stellen voor de uitvoering van de bestuursdwang en kunt juridisch correcte brieven versturen aan de overtreder in de verschillende stadia van het uitvoeringsproces.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. De plaats van bestuursdwang in het palet van handhavingsinstrumenten
  1. waarom kiezen voor bestuursdwang?
  2. grenzen aan bestuursdwang
  3. bevoegdheid tot toepassen van last onder bestuursdwang.

 2. De bestuursdwangbeschikking
  1. Specifieke vormen van bestuursdwang, preventieve bestuursdwang, spoedbestuursdwang
  2. Het voorbereiden en maken van een beschikking
  3. Bekendmaking en mededeling van de beschikking.

 3. De feitelijke uitvoering van bestuursdwang
  1. Inspectie, toegang, verzegelen, meevoeren en bewaren goederen
  2. Het maken van brieven aan de overtreder
  3. Verhaal en invordering van kosten bij bestuursdwang (4e tranche Awb)
  4. Het maken van een stappenplan.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.