Leidinggeven aan professionals; maximale betrokkenheid - minimale sturing

Prijs: € 0,00

Overzicht

Inleiding

Hoe stuur je hoogopgeleide professionals aan? In deze training leer je, als ervaren leidinggevende, de ambities en kwaliteiten van deze professionals optimaal te verbinden met die van de organisatie. Je leert wat je moet doen maar vooral ook wat je moet laten om deze doelgroep maximaal te laten renderen. Je werkt vanuit strategische doelen en inspirerende visies aan maximale betrokkenheid met minimale sturing. Je wekt het spel tot leven waarin voor hoogopgeleiden topprestaties vanzelfsprekend worden. Mooi gezegd maar hoe doe je dat met je mensen, met al die parttimers en die thuiswerkdagen? Je leert de ambities en kwaliteiten van deze professionals optimaal te verbinden met die van de organisatie.

Waarom deze training:
Professionals raken gedemotiveerd en schieten in de weerstand, van te veel aan regels en betutteling.

Doelgroep

 1. Ervaren leidinggevenden
 2. Leidinggevenden met hoog opgeleide medewerkers

Resultaat

Na afloop van deze training ben je in staat:

 1. professionals te betrekken bij de organisatie
 2. professionals mede eigenaar te maken van het werk in hechte samenwerking met andere professionals
 3. te herkennen waar en hoe je demotivatie kunt stoppen
 4. professionals te prikkelen om groter te spelen, ondernemender te denken en zelfstandiger te opereren
 5. gezag te ontlenen aan jouw betrouwbare en inspirerende stijl van leidinggeven.

Studieprogramma

Programma

Dag 1

 1. dilemma’s in het werken met professionals
 2. de professional tegen het licht
 3. ontregelen
 4. wegnemen van demotivatie
 5. managen van verbinding en mede eigenaarschap.

Dag 2
 1. effectieve leiderschapsstijlen bij professionals
 2. grip op invloed bij professionals
 3. werken met individuele en collectieve ambities & drijfveren
 4. authentiek leidinggeven; u als bron van inspiratie
 5. verbinden van professionals onderling; het creëren van een sterk team.

Werkwijze

We maken gebruik van actionlearning. Dat is een leervorm waarbij jij en jouw casuïstiek centraal staat in je leerproces. Het is tevens een vorm waarbij directe integratie ontstaat van theoretische kaders in je praktijk. De meerwaarde ontwikkeling van de training ontstaat zodoende direct. Korte theoretische kaders helpen je vervolgens beter begrijpen waarom bepaalde zaken werken, niet lijken te werken en of aanvankelijk weerbarstig zijn.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden).
Het aantal trainingsmogelijkheden is onbeperkt.
Daarbij is maatwerk ons specialisme.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.