Hoe werkt de gemeente? (mbo-niveau)

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De gemeentelijke organisatie is groot en complex en daardoor voor velen ondoorzichtig. Toch is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gebruikelijke structuur en procedures binnen de gemeente. Deze cursus geeft je kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeente als bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Doelgroep

 1. Alle medewerkers binnen de gemeente

 2. Deze cursus is op mbo-niveau
 3. Voor medewerkers op hbo-niveau hebben wij een afzonderlijke cursus, die uitsluitend in huisgegeven wordt.
  De nadruk ligt hierbij op:
  .
  1. Werken in een politiek bestuurlijke omgeving
  2. Wat is eigen aan de politiek
  3. Verhouding politiek tot de burger en politiek tot de ambtenaar
  4. Structuur en cultuur
  5. Modellen, processen
  6. Uitgangspunten t.a.v. inrichting en bedrijfsvoering
  7. Cultuuraspecten
  8. Juridische kaders
  9. Taken en bevoegdheden
  10. Positie t.o.v. andere overheden
  11. Samenwerking met het bedrijfsleven/burgers
  12. Kaders voor bedrijfsvoering
  13. Planning en control

Resultaat

Je weet wat de plaats van de gemeente is in het Nederlandse staatsbestel en kunt de verhoudingen aangeven tussen rijk, provincie, regio en gemeente. Je kent de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen en kunt hun werkwijze beschrijven. Je hebt inzicht in de wijze waarop de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk is ingericht en kent de belangrijkste kenmerken van de P&C-cyclus. Tot slot kun je de belangrijkste begrippen van het gemeente- en bestuursrecht benoemen en ben je je bewust van je eigen positie als ambtelijk medewerker bij de gemeente in relatie tot verschillende klantgroepen (collega’s, bestuur en burgers).

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. De gemeente in de decentrale eenheidsstaat
  1. Centraal / Decentraal
  2. Autonomie / Medebewind

 2. Inleiding gemeente- en bestuursrecht
 3. Rolverdeling, taken en bevoegdheden binnen de gemeente:
  1. Raad
  2. College B&W
  3. Burgemeester
  4. Gemeentelijke commissies
  5. Gemeentesecretaris en griffier

 4. Structuur van de ambtelijke organisatie:
  1. Gemeentelijke organisatiemodellen en organogrammen
  2. Afstemming en samenwerking tussen ambtelijke en bestuurlijke organisatie

 5. Werken in een politieke/bestuurlijke omgeving   
 6. Gemeentelijke financiën, inkomsten en uitgaven gemeente

Werkwijze

Met leervragen, discussie en het uitwisselen van ervaringen zorgen we ervoor dat de inhoud van dit college wordt afgestemd op jouw specifieke leerdoelen. Naast korte theoretische inleidingen en voorbeelden uit de praktijk ga je actief aan de slag met praktijkgerichte opdrachten en casussen. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers en de aard van de werkzaamheden wordt de noodzakelijke diepgang per onderdeel bepaald.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.