Gemeenterecht

Prijs: € 559,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Wat doet de raad? En waarom is er een griffier? Wie is waartoe bevoegd? Wat is de verhouding tussen rijk, provincie en gemeente? Waarom verleent de ene keer de burgemeester een vergunning en in andere gevallen het college? Enkele voorbeeldvragen waar nieuwe medewerkers van gemeenten maar ook (nieuwe) raadsleden mee te maken krijgen. Met de cursus Gemeenterecht bevordert Segment Opleidingen de deskundigheid van deze doelgroepen.

Doelgroep

 1. Nieuwe medewerkers bij gemeenten
 2. Medewerkers bij gemeenten met enige ervaring maar zonder basiskennis van het gemeenterecht
 3. (Nieuwe) Raadsleden.

Resultaat

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers vanuit de Grondwet en de Gemeentewet (en zijdelings ook de Algemene wet bestuursrecht) inzicht in:

 1. de positie van de gemeente in het staatsbestel,
 2. de inrichting van het gemeentebestuur
 3. de verhouding tussen de verschillende gemeentelijke bestuursorganen en hun bevoegdheden
 4. werken bij de gemeente in de praktijk.

Studieprogramma

Programma

Het betreft een cursus van één dag, ingedeeld in 4 blokken. De opsomming van de (deel)onderwerpen is niet uitputtend. In overleg kunnen daar andere onderwerpen aan worden toegevoegd. Tijdens de cursus hebben de deelnemers volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

 1. Plaats van de gemeente in het staatsbestel
  1. Grondwet, Gemeentewet, samenwerking.

 2. Inrichting gemeentebestuur
  1. gemeentelijke organen en hun leden
  2. wijze van werken gemeentelijke bestuursorganen.

 3. Bevoegdheden gemeentelijke bestuursorganen
  1. verordenende bevoegdheid, regelgeving
  2. bestuursbevoegdheden.

 4. Overige onderwerpen
  1. commissies, financiën, toezicht, mandaat en delegatie, relatie met burgers, etc.

Werkwijze

De eendaagse cursus is ingedeeld in 4 blokken. De opsomming van de (deel)onderwerpen is niet uitputtend. In overleg kunnen daar andere onderwerpen aan worden toegevoegd. Tijdens de cursus hebben de deelnemers volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.