Gemeentefinanciën binnen het Sociaal Domein

Prijs: € 525,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De bedrijfsvoering van gemeenten en gemeentelijke diensten staat onder druk. Met de drie grote transities in het Sociaal Domein gelden er grote kortingen op de beschikbare financiële middelen, maar er is ook een toename van taken en relatief omvangrijke budgetten die gemeenten geacht worden uit te voeren. En deze taken worden ook nog eens steeds groter, complexer en onderling verbonden.

Doelgroep

Managers van Sociale Diensten, beleidsmedewerkers, medewerkers Financiën, controllers en dergelijke.

Resultaat

Na afloop van de cursus beschik je over alles wat nodig is om effectief te kunnen adviseren of sturen in het Sociaal Domein. Je hebt inzicht in de relevante regelgeving, de (gemeente)financiën en het verloop van de geldstromen en de risico’s. Je weet meer over de sturingsmogelijkheden in de geldstromen en bedrijfsvoering en kunt bedrijfsmatig werken waar nodig versterken (bijvoorbeeld via doelmatigheidsanalyses). Je beheerst het proces van Planning & Control en hebt de tools voor het (financieel) management leren toepassen. Tot slot heb je gedeelde kennis en ervaringen met en van collega’s.

Studieprogramma

Programma

Vanuit de basiskennis gaan we vooral in op de adequate sturing en beheersing (Werkende Planning & Control), zowel vanuit financieel perspectief als vanuit de realisatie van de opgaven van de organisatie en de politieke / maatschappelijke dimensies daarin. De volgende onderwerpen worden in deze cursus behandeld:

 1. Gemeentefinanciën en Planning & Control
 2. Financiële beelden
 3. De financiële functie
 4. Financiering in het Sociaal Domein
 5. Sturen bij een Sociale Dienst
 6. Sturen op prestaties en realiseren maatschappelijke effecten
 7. Keuzes en ontwikkelingen in de Sociale Werkvoorziening
 8. Inkoop-, subsidie- en contractmanagement
 9. Investerings-/bestedingsafwegingen
 10. Managementdashboards
 11. Controle en kwaliteit
 12. Bezuinigen bij Sociale Dienst
 13. Controle en kwaliteit

Afhankelijk van behoefte en doorlooptijd kunnen de volgende onderwerpen nog aan de orde komen:

 1. Bezuinigingen bij de Sociale Dienst
 2. Prognosticeren
 3. Casuïstiek van deelnemers

Werkwijze

Deze cursus is geen specifieke dieptecursus op financiering, administratie en verantwoording van gedecentraliseerde geldstromen. We richten ons op de breedte van de (financiële) sturing en bedrijfsvoering van sociale diensten mede in het licht van de veranderende wet- en regelgeving en de decentralisaties. Door de jarenlange ervaring van de docenten wordt de inhoud van de cursus concreet gemaakt met voorbeelden uit de praktijk.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze cursusdag geeft een perfecte aanzet voor verdieping op het sociaal terrein. Aansluitend organiseert Segment een tweedaagse cursus 'Sociaal Domein in control'.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.