Bestuursschaderecht

Prijs: € 599,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Het bestuursschaderecht wordt steeds groter en complexer. Schadeclaims die bij de gemeente worden ignediend kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgronden en uiteinelijk kunnen de claims bij zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter terecht komen. De wettelijke regeling is onlangs gewijzigd. Wij brengen je op de hoogte van de veranderingen.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling algemeen juridische zaken en medewerkers van andere afdelingen die zich (ook) bezighouden met de beoordeling en afwikkeling van schadeclaims.

Resultaat

Met deze cursus maken we de complexiteit van het bestuursschaderecht inzichtelijk en overzichtelijk. Na afloop weet je welke mogelijkheden een burger of bedrijf heeft om schadevergoeding als gevolg van genomen besluiten te vragen. Je weet hoe je schadeclaims kunt voorkomen en kent de criteria die de rechter hanteert om aanvragen voor schadevergoedingen te beoordelen. Tot slot ken je de procedurele wegen die gevolgd kunnen worden om een aanvraag voor schadevergoeding aan de rechter voor te leggen.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Grondslagen van bestuursschadevergoeding
  2. Rechtsgangen naar bestuursschadevergoeding
  3. Verhouding tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter
  4. Schadevergoeding bij vernietigde en herroepen Awb-besluiten
  5. Schadevergoeding bij onrechtmatige regelgeving
  6. Buitenwettelijke nadeelcompensatie op grond van rechtmatige overheidsdaad
  7. De Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

We gaan in deze cursus niet in op het planschaderecht op grond van de Wro. Daarvoor bieden we een afzonderlijke cursus aan.

Werkwijze

Praktijkgerichte testvragen en casussen staan centraal. Als deelnemer kun je eigen materiaal inbrengen aan de hand waarvan alle aspecten van het bestuursschaderecht aan de orde worden gesteld.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.