Schrijven van beleidsnotities

Prijs: € 849,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Tijdens deze tweedaagse cursus besteden we met name aandacht aan de structuur en opbouw van een notitie. Ook de schrijfstijl wordt hierbij besproken.

Doelgroep

Medewerkers die voor hun adviserende of beleidsvoorbereidende taak regelmatig beleidsteksten moeten schrijven.

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de functie van een beleidsnotitie in het beleidsproces. Je hebt kennis van de criteria waaraan een notitie moet voldoen en hebt je competenties op het gebied van informatie- en probleemanalyse, overtuigingskracht, klantgerichtheid en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verbeterd. Tot slot geven we je aanwijzingen voor het verbeteren van de structuur, inhoud, formulering en vormgeving van je beleidsteksten.

Studieprogramma

Programma

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1

  1. doel en functie beleidsnotitie in het beleidsproces
  2. plan van aanpak voor opstellen notitie
  3. vertrekpunt beleidsnotitie: analyse centrale vraag en verzamelen informatie
  4. richtlijnen tekstschema.

Dag 2
  1. taal, stijl en opbouw van teksten
  2. structuur en vormgeven beleidsnotitie
  3. teksten voor website
  4. check eigen teksten
  5. afsluiting, beoordeling en evaluatie.

Werkwijze

Deze cursus is compact en praktijkgericht. We werken interactief, met veel afwisseling tussen theorie en oefening.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.