Actualiteitencollege Wabo

Prijs: € 595,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

Sinds de inwerkingtreding van Wabo, Bor en Mor in 2010 is er heel veel gebeurd. Er zijn nieuwe, aanvullende wet- en regelgevingen ontstaan, zoals o.a. de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (WET VTH). Binnenkort wordt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) in het Staatsblad gepubliceerd. Bijna wekelijks verschijnt er wel een belangwekkende rechtspraak, met name van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toepassing van de Wabo. En dan is er ook nog de Omgevingswet die waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 in werking zal treden....

Doelgroep

Vergunningverleners, coördinatoren, adviseurs, handhavers, leden bezwaarcommissie en (algemeen) juristen.

Resultaat

Na deze cursus heb je gedetailleerde kennis van alle fundamentele, inhoudelijke, procedurele en rechtsbeschermingsaspecten van de omgevingsvergunning (Wabo). Ook ben je weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en rechtspraak en heb je alvast wat inzicht in de Omgevingswet.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Algemene inleiding

 1. Ontwikkelingen in de rechtspraak
 2. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 3. Wet VTH
 4. Wetsvoorstel Wkb

Fundamentele en inhoudelijke aspecten
 1. Structuur en systematiek van de Wabo
 2. Bevoegd gezag
 3. Aspecten van de aanvraag (bijv. onlosmakelijke samenhang en aanhaken)
 4. Rol van vvgb-organen
 5. Keuze van de juiste voorbereidingsprocedure

Procedurele aspecten, waaronder:
 1. Ontvankelijkheidstoetsing
 2. Toepassing van een voorbereidingsprocedure: regulier, uitgebreid
 3. Omgaan met beslistermijnen

Rechtsbescherming
 1. Beroepsrecht voor belanghebbenden (begrip)
 2. Beperkingen van beroepsrecht (art. 6:13 Awb)
 3. Relativiteitsvereiste
 4. Bestuurlijke lus e.d.

Omgevingsvergunning in de Ow

Werkwijze

Deze cursus is op een interactieve manier ingericht. We maken daarbij veel gebruik van voorbeelden en casussen uit de praktijk.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.