Actualiteitencollege Voorschoolse voorzieningen

Prijs: € 545,00
(Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee. Excl. omzetbelasting)

Overzicht

Inleiding

De gemeentelijke rol bij peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang gaat sterk veranderen. In dit actualiteitencollege krijg je inzicht in de (wettelijke) veranderingen en de gevolgen voor het gemeentelijk beleid. We gaan in op de aanstaande wetgeving over financiering van peuterspeelzaalwerk, de veranderingen in de bekostiging van voor- en vroegschoolse educatie en de gevolgen daarvan voor de gemeente. Met verschillende good practices beschrijven we diverse mogelijkheden om het peuterspeelzaalwerk voort te zetten binnen de nieuwe wetgeving.

Doelgroep

Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij peuterspeelzaalbeleid en/of voor- en vroegschoolse educatie en direct en beleidsmedewerkers van organisaties voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang.

Resultaat

Na dit actualiteitencollege kun je handreikingen bieden voor de financiële toekomst van het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en voorschoolse educatie.

Studieprogramma

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Landelijke ontwikkelingen
  - De rol van voorschoolse voorzieningen in relatie tot de Jeugdwet
  - Jurisprudentie over verhuur van schoolgebouwen aan peuterspeelzalen etc.
  - Overige Landelijke ontwikkelingen zoals advies SER en standpunt VNG
 • Van peuterspeelzaalwerk naar peuterarrangementen
  - Hoe zet je peuterspeelzaalwerk om naar peuterarrangementen binnen de nieuwe wetgeving?
  - Hoe geef je zo’n traject praktisch vorm?
  - Financiering en de kinderopvangtoeslag of via DUO
  - Tips en good practices
 • Voor- en vroegschoolse educatie
  - Toekomst Onderwijsachterstandenbeleid
  - Ontwikkelingen en plannen VVE
  - Kwaliteit VVE
  - Afspraken met het onderwijs over de doorlopende lijn
  - Vluchtelingenkinderen in de VVE

Werkwijze

Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. Ook kun je vooraf specifieke vragen doorgeven, die we tijdens de cursusdag zullen beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle onderwerpen over de voorschoolse voorzieningen. Stuur je vragen in door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Praktijkvragen voorschoolse voorzieningen’.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze cursus bij u in company?

Dat is mogelijk! Neem contact op via 033 - 434 50 80 met onze opleidingscoördinator in company, Joke Tarhan of mail opleidingen@segment.nl.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.